På marsch för livet, sexet och friheten

12528700_172400553140804_2078155028_o

Att leva i ett samhälle som prioriterar mäns hälsa framför kvinnors och transpersoners får dödliga konsekvenser. Men det är många som vägrar att stå bredvid och se på när fler än 300 000 personer varje år mister livet i en fara långt större än malaria, tuberkulos och aids tillsammans. Genom att organisera Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet den 5 mars uppmärksammar RFSU frågan över hela landet.

Den första lördagen i mars marscherar tusentals personer över hela landet, med eller utan barnvagnar, för att uppmärksamma konsekvenserna av att kvinnors hälsa inte är en tillräckligt prioriterad politisk fråga världen över. Marschen sker i nära anslutning till Internationella kvinnodagen men är förlagd på lördagen innan för att marschen inte ska konkurrera med annan feministisk verksamhet som pågår 8 mars. RFSU vill på så vis även välkomna fler än dag- och föräldralediga i kampen mot mödradödlighet.

2015 ordnades barnvagnsmarschen på 45 olika platser i Sverige med över 4000 deltagare. I år anordnas marschen för sjunde året i rad. Avant magasin har träffat Josefine Fridmar, samordnare för marschen i Göteborg, för att ta reda på varför marschen är viktig.

Varje år dör fler personer av graviditetskomplikationer än av malaria, tuberkulos och aids tillsammans. I Afrika söder om Sahara är mödradödlighet den vanligaste dödsorsaken för kvinnor i åldern 15-19 år. De senaste siffrorna visar att över 300 000 liv går förlorade på grund av komplikationer vid en graviditet eller efter en förlossning, årligen. För att mödradödligheten ska minska måste politiker och biståndsgivare avsätta de resurser som behövs för att garantera allas rätt att bestämma över sin egen kropp, säger Josefine.

Vem är marschen till för?

Marschen ligger förstås nära hjärtat hos de som nyss varit med om en förlossning eller själva är närstående till någon som har varit det. Men detta är en fråga som berör alla. För personer som nyligen fött barn och haft en hyfsat okomplicerad förlossning kan det bli en tankeställare att var i världen en föder barn påverkar vilka risker som medföljer förlossningen. Anledningen till att RFSU uppmärksammar frågan är för att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en nyckelfråga i strävan efter ett jämlikt samhälle.

Hur hoppas ni kunna bidra till förändring med Barnvagnsmarschen?

Vi som engagerar oss vet att situationen går att förändra. Vi uppmanar världens ledare att på allvar prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att jobba för att de globala målen om jämställdhet och hälsa uppfylls. Till Barnvagnsmarschen i Stockholm tar RFSU med sig en kravlista som överlämnas till regeringen, listan pekar på brister som måste åtgärdas vad gäller tillgång till preventivmedel, sexualundervisning, förlossningsvård samt säkra och lagliga aborter. Kravlistan understryker även att Sveriges feministiska regering måste driva på i den här frågan, utöva internationellt ledarskap och stå upp för allas rätt att bestämma över sin kropp för att vi ska nå en global förändring.

På vilket sätt är abortfrågan viktig att uppmärksamma?

-47 000 kvinnor dör årligen till följd av osäkra aborter . När fri abort är lagligt och möjligheten att göra en medicinskt säker abort existerar minskar riskerna radikalt. Säkra aborter räddar alltså liv. Kan människor välja om och när de vill har barn minskar även fattigdomen överlag. Vi får inte glömma att det här är en fråga om såväl världsomspännande patriarkala strukturer som en klassfråga i länder där sjukvård är kostsamt och svårtillgängligt.

Barnvagnsmarschen i ett nötskal.

Lördagen den 5 mars arrangerar RFSU Barnvagnsmarschen över hela landet. I Göteborg sker samling på Järntorget kl 13:30 och marschen avgår kl 14:00. Alla är välkomna, med eller utan barnvagn. Varje år får en designer eller illustratör skapa ett barnvagnsskydd som delas ut till de medverkande i marschen, för att öka synligheten. Tidigare år har bl.a. Liv Strömquist, Minimarket och Kakan Hermansson designat. Årets designer är Lovisa Burfitt.

Kolla gärna in RFSU:s informationsfilm om abort, där Kitty Jutbring medverkar!

[https://www.facebook.com/barnvagnsmarschen/ videos/835687553223378/].

Lämna en kommentar

  • (kommer inte att publiceras)