Bland tomtar, troll och kreativ konkurrens

När religion och vetenskap inte räcker till förklarar folktron det oförklarliga. På svenska gårdar har övernaturliga väsen bytt ut barn till olydiga trollungar, dränkt grannar i ån och smittat syskon. För att skydda sig från dylika olyckor och säkra lycka utövades magiska handlingar. Denna typ av folktro kan både ärvas direkt från generation till generation eller ändras efter tidens kulturella uttryck.

Professor Richard Florida har lanserat kreativitetstesen – förklaringen och lösningen för borttynande städer. Den anses från forskares håll vara av svag vetenskaplig grund men har slagit igenom världen över. Enligt Florida kan städer undvika ekonomisk kollaps genom att attrahera en ”kreativ klass. Floridas magiska lösning består av gentrifierade områden med blomstrande kultur, mångfald och skaparglädje vilket anses locka till sig rätt personer (de som genererar mycket pengar). Tesen bygger på klassisk nyliberalism men har förnyats till tidens mångkulturella krav.

Folktrons gårdstomte är ett manligt ensamväsen som troddes leva på gården. Tomten ansågs vara ansvarig för hur det gick med det sociala och arbetet på gården. Det var därför viktigt att hålla sig väl med honom, var det inte tillräckligt med smör i gröten kunde han hämnas genom att döda en ko. Om tomten däremot behandlades på rätt sätt kunde han skapa rikedom, till exempel genom att sno från granngården eller bestraffa berusade drängar.

Florida menar att den kreativa klassen driver den moderna ekonomin. Den kreativa klassen består av ensamstående, ofta manliga, kreativa individer utan skyddsnät. Där de slår sig ner startas företag och tillväxt. För att behålla eller dra till sig den kreativa klassen måste staden anpassa sig efter deras livsstil och preferens. Gatorna ska prydas med konsumtion och kreativa plattformar. Som bonus tvingas de som inte har råd att bo kvar att flytta ut i marginalerna.

Folktron är som starkast när människor står handlösa i kris. När anhöriga blir sjuka eller när den materiella tillvaron blir osäker används alla medel för att lösa problemen. Folktro kan också fungera som en norm- och värderingsåterskapande process. Vad vi väljer att tro på och hur vi agerar på tron beror på kulturella, sociala och ekonomiska omständigheter, vad vi räds för och önskar efter.

I och med den industriella krisen på 70-talet har de flesta stora industrierna lagt ner eller flyttat utomlands. Industristäderna har tappat sin försörjning och letar desperat efter en lösning. I Floridas teori står alla städer i konkurrens mot varandra. Det gäller att anpassa sig till spelreglerna eller förlora. Hans lösning bygger på och reproducerar segregering, polarisering samt nedskärningar av den offentliga budgeten. Samtidigt gynnar den makteliten och följer nyliberalismens konsensuspolitik.

Folktron var fylld av magi. Magi utövades för att påverka stora krafter eller makter så att de skulle gynna det egna syftet. Ofta användes laddade föremål, speciella platser, förutbestämt schema och magiska ord. Magi kunde också användas till läkande av primitivt slag.

Florida turnerar med föreläsningar som formuleras så att det kan appliceras på vilken stad som helst, Göteborg till exempel. Efter Floridas föreläsning 2006 tar det inte lång tid innan första spadtaget tas i ”nya kvillebäcken” – ett område som ska fyllas med bostäder, caféer, restauranger, butiker, mångfald och framför allt kreativ klass. Originalinvånarna tvingades sälja sina tomter trots att verksamheterna i området ansågs vara Göteborgs ekonomiska fallskärm. Att göra staden attraktiv är en riskabel och kortsiktig lösning på ett djupgående problem. Alla städer kan inte vinna den kreativa klassen och gentrifieringens segregation skapar sköra samhällen.

Människor har i alla tider trott på magiska lösningar. Floridas vinnande koncept är likt folktron en illusion av handlingskraft. Tomten var aldrig ansvarig för gårdens öde och en påhittad klassgrupp kan inte rädda alla industristäders kollaps – oavsett hur mycket gröt och smör som läggs vid dörren.

Lämna en kommentar

  • (kommer inte att publiceras)