Kulturens korsvägar – litteratur, makt och motstånd – 15 december

kulturens korsvägar

”Vad var det som hände i Göteborg under den sista veckan i september? En rasistisk tidskrift fick inträde på Bok- och Biblioteksmässan, nya scener för litteratur anordnades runt om i staden, och de debatter som fördes gav upphov till olika motståndsrörelser. Hur går vi vidare nu?”

Den 15 december kl.18.00 kommer Ebba Sörhag och Hanna Skoglar att moderera ett samtal på Göteborgs litteraturhus. ”Kulturens korsvägar – Litteratur, makt och motstånd” heter samtalet och aktörerna bakom evenemanget är eleverna som läser Redaktionell Praktik på Göteborgs Universitet.

– Samtalet är vår avslutande terminsuppgift för andra året på vår utbildning. I början av terminen hade vi ett fältarbete under Bokmässehelgen, som berörde olika aktörer på fältet. Stort fokus fick det faktum att en rasistisk tidskrift fick inträde på Bok- och Biblioteksmässan, men också att en motreaktion blev att nya scener för litteratur anordnades runt om i staden. Vi känner att det är viktigt att samtala om det som hände, men det är också viktigt att inte fastna vid en händelse och sätta punkt där. Vi vill blicka framåt och diskutera vad som kommer att hända nu, snarare än att diskutera det som redan varit. Detta blir ett sätt för oss att föra debatten vidare och att starta ett samtal.

Tillsammans med gästerna Sofia Gräsberg (verksamhetsledare på Göteborgs litteraturhus och ansvarig för Scener & Samtal), Mikael Löfgren (journalist och redaktör för ”Ska man tala med nazister?”) och Adrian Perera (journalist och poet) kommer Ebba och Hanna att diskutera Göteborgs litterära scener och hur deras framtid kan komma att se ut. Diskussionen tar avstamp i händelserna kring Bokmässan 2017. Samtalet berör utvecklingen av Göteborgs kulturliv som växte upp ur ett antifascistiskt motstånd och som för en helg breddade kulturlivet och gjorde att samtalen om fascismen blev fler. Krävs ett enstaka fenomen för att en förändring ska ske i kulturen?

Förutom samtal kommer publiken själva kunna bidra med inlägg och tankar, som Ebba och Hanna sedan kommer att diskutera med panelsamtalets gäster. Adrian Perera kommer även läsa ett utdrag ur en av sina texter.

VARMT VÄLKOMNA!

KULTURENS KORSVÄGAR – LITTERATUR, MAKT OCH MOTSTÅND

Göteborgs Litteraturhus
Den 15 december kl 18. Dörrarna öppnas 17.45.
Fri Entré

Eventet på facebook 
Redaktionell praktik på facebook
Göteborgs Litteraturhus

Lämna en kommentar

  • (kommer inte att publiceras)