2013-10-31: Musik längs vägen – nomadens musikaliska avtryck i staden | Music Street | Cinnober Teater

Musik längs vägen - nomadens musikaliska avtryck i stadenI samarbete med Planetafestivalen arrangerar Avant ett seminarie kring den resande musikerns betydelse i staden. Under kvällen kommer även en kortfilmsdokumentär om projektet MusicStreet att visas.

Vem är egentligen den resande musikern? Hur speglar gatumusiken staden och vad lämnar den för avtryck? Utifrån olika perspektiv kommer den nomadiska livsstilen och gatumusikens position i staden att diskuteras. Vi tar dels avstamp i den romska kulturens nomadiska musiktradition och dels i en glokal gatumusikantsrörelse. Deltagande i samtalet är Karsten Bjergfelt från Göteborgs stadsmuseum samt två representanter från projektet #musicstreet.

Seminariet avslutas med en konsert av musiker från #musicstreet.

Plats och tid: Teater Cinnober kl. 18:00

Lämna en kommentar

  • (kommer inte att publiceras)