2014-05-31: Ett liv utan man – en omöjlig dröm? | Avant på West Pride

Världskulturmuseet, Studion, 31:a maj kl 12:00-12:45

Avant magasin presenterar ett samtal om sexualitet och modernitet. Vilken effekt har ett starkt individualistiskt samhällsklimat på sexualitet och relationer?

Journalisten Amanda Lindberg och fotografen Sigrid Malmgren reste i maj 2014 till Tokyo för att undersöka queera livsmönster i ett Japan som tycks präglat av starka traditioner kring könsroller. Tillsammans med fil.dr. i etnologi, Lisa Wiklund, diskuteras deras erfarenheter med utgångspunkt i reportageresan och Lisa Wiklunds avhandling Kreativa liv. Konstnärligt arbete i Williamsburg, Brooklyn, New York, en etnologisk studie om individer födda i Japan på 1970- och 80-talet som flyttat till New York.

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/841261445902705/?fref=ts

Samtalet i West Prides program: http://westpride.se/program/ett-liv-utan-man-en-omojlig-drom

Lämna en kommentar

  • (kommer inte att publiceras)