Revisit << Rewind // Delarna som bildar helheten

I början av året begav jag mig till Karlskoga för att gå på vernissagen för Revisit << Rewind. En utställning där både text, ljud och bild fick ta plats och där relationen till hemstaden berörs. Ett par månader senare möter jag upp med tre av de fyra skaparna för att tala om hur de tänkt kring utställningen. Roberth Ericson som stått för det litterära bidraget befinner sig oturligt nog på annan ort, men fotograferna Markus Andersson och Mette Muhli, liksom musikern Anders Malmberg slår sig ner för en fika på Café Berlin denna blåsiga vårdag.

I de värmländska skogarna stannar tiden upp för en stund. Någon har tryckt på rewindknappen och en svunnen tid gör sig påmind. Den 5 februari hölls öppningsvernissagen för utställningen Revisit << Rewind i Karlskoga. Valet av plats för vernissage är av betydelse och titeln på utställningen avslöjar mycket men inte allt. Utställarna har tidigare bott i staden under en längre tid och det är just deras förhållande med sin hemstad som skildras.

I en symbios av barndomsminnen har resultatet kommit att bli en sammanhållen och genomarbetad utställning. Alla fyra har olika sätt att förhålla sig till staden på vilket visar sig i deras berättelser. Någon gör upp med sin ungdomstid och en annan tar sig igenom ett historiskt landskap med sina barndomsglasögon på. Deras olika infallsvinklar visar sig också i deras bilder. För Mette har personer som betytt mycket för henne under uppväxten fått stå i centrum som motiv i hennes fotografier, medan Markus talar om hur bilderna blir en mental karta över en plats. Hans fotografier är konkreta och avbildar för utställarna viktiga byggnader och människor. Där blandas den visuella konkretionen med en dimmig yta och blir till ögonblick av en svunnen tid. Gamla, ledsna skolbyggnader varvas med glada barn i svajigt sommargräs.

Förutom Mette och Roberth, som umgåtts under sin ungdomstid, har de fyra inte har känt varandra sedan tidigare. Uppväxta i olika delar av staden, samlas de för att ställa samman fyra ganska olika berättelser. Markus och Anders är uppväxta ”on the good side of the tracks”, medan Mette och Roberth till stor del växt upp bland höghus och betongblock. På olika och krokiga vägar har de utanför Karlskoga lärt känna varandra, men det är den gemensamma hemstaden som för dem samman.

Att tvingas se sin stad med både nya, gamla och andras ögon blir en utmaning för dem alla. Projektet sprang från början ur en tanke om uppgörelse med sin forna hemstad, men har under nästan tre år fått mogna till en ärlig revidering av en det förgångna. -Att se sin stad med nya ögon och samtidigt distansera sig som man närmar sig något är svårt och tar lång tid, säger Mette. Hon menar också att den långa tiden som det tagit att färdigställa projektet har varit välgörande för hur man ser på hemstaden.

Kombinationen av flera olika medium förhöjer och förnyar upplevelsen av utställningen. Även om fotot visuellt sett tar störst plats, så är det orden och musiken som omfamnar den och gör den unik. Men det är inte bara ett abstrakt omfamnande enligt dem själva utan också ett reellt. -Som fotograf blir man ofta lite ensam, säger Markus. Just därför har han tyckt det varit roligt att få den där ”bandkänslan” som uppstått i gruppen.

Det vemod som hemkomsten lätt kan framkalla går tydligt att avläsa i Anders pianostycke. Likaså i de ljudupptagningar han gjort går det att uppfatta, kanske inte ett vemod, men i alla fall en vilja att slå an toner i den historiska associationsbanken, som han själv uttrycker det. –Jag ville skapa en rumslig upplevelse, säger han. Hans musik och ljudupptagningar må vara en abstrakt omhuldning av den visuella upplevelsen, men är inte enbart ett ackompanjemang till den. Alla delar är lika viktiga. Roberths uppräknande av gator, som de någon gång bott på, ledsagas av Anders toner. Orden blir till en slags abstrakt kartbild över deras projekt.

Klicka på länken för att ta del av utställningens ljud och text:  http://www.myspace.com/revisitrewind

Bemötandet som utställningen fick av Karlskogaborna och den intima atmosfär som åtföljde den, gör det lätt att tro att den koppling som staden har med utställarna gör den extremt platsspecifik. I mars ställdes Revisit << Rewind ut i Göteborg och jag frågar dem om hur den blev bemött där. De svarar att även om det fanns en viss stämningsskillnad så är de övertygade att det finns något som alla kan relatera i utställningen, kanske framförallt om man kommer från en mindre ort. Tanken är att de ska anordna utställningar bland annat runt om i Karlskogas vänorter.

Boken som släpps i samband med vernissagen vill de ska vara något mer än bara ”en fotobok med en skiva”, vilket den också blir. De lyckas med att översätta den stämningsfyllda känslan av samstämmighet som finns i själva utställningen till bokformat. Varje sida andas samma friska luft som drar igenom utställningen i övrigt.

Det finns en vilja att utmana standardiserade utställnings- och bokutgivningsformat hos Anders, Markus, Mette och Roberth. Med Revisit << Rewind tänjer de på gränserna för hur en utställning kan utformas och livar med det upp ett annars ganska stelt format.

EVELINA ASSARSSON

Lämna en kommentar

  • (kommer inte att publiceras)