Where dreams cross

Det finns speciella forum tillägnat filmen. Men projektet Where Dreams Cross utforskar ett annat rum i staden, ett rum som vanligtvis enbart är en passage eller snarare en förvaringsplats.  Den 7 maj hölls ett antal filmvisningar i Nordstans p-hus. Projektet innefattade fem stycken kortfilmer som visades återkommande under dagen.

Parkeringshusluften gav en efterlängtad svalka denna varma dag och väl framme vid visningen bjöds det i sann cinematisk anda på popcorn. Sittplatserna bestod av mattor och kuddar och konstfilm blandades med dokumentära kortfilmer. Skapelserna projicerades direkt på betongväggen vilket gav filmens yta en alldeles unik karaktär.

En väktare övervakar tillställningen och det raspiga bruset från hans walkie talkie ljuder, men det stör inte utan försvinner in filmens ljud. Inte ens bilarnas brummande och passagerares undrande blickar stör i filmvisningen, det förstärker bara spänningen av att göra något så ovanligt som att befinna sig i ett parkeringshus för att titta på film.

Kontrasten mellan ett medium som har en så tydlig hemvist som filmen och det gråa, mörka och oborstade parkeringshuset förhöjer upplevelsen och för cineastiska upplevelser till om inte nya, i alla fall andra dimensioner.

Evelina Assarsson

Lämna en kommentar

  • (kommer inte att publiceras)