#4/2017 Passivitet

Soltimmarna blir allt färre och kylan börjar göra sig gällande på allvar; Hösten är här. En period som av många välkomnas med samma likgiltighet som den för med sig. Samtidigt klassar läkare de eviga timmarna framför Netflix som hälsorisk, det politiska klimatet kräver att vi deltar, cv:t ska fyllas med fler verb än adjektiv och autogirot på friskis tickar på oavsett vad. I en tid som präglas av vår ständiga rörelse, har vi verkligen råd att ge efter för vår passivitet?